Remiss SOU 2016:25 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet SOU 2015:25 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 30 augusti 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.