Remiss från Finansdepartementet

Remiss SOU 2016:20 Föräldraledighet för statsråd?

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:20 Föräldraledighet för statsråd?

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast fredagen den 28 oktober 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.