Remiss av promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål Diarienummer: Ju2016/09129/L6

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 13 februari 2017. Kontakta Justitiedepartementets registrator för att ta del av remissvaren.

Kontakt

Registrator, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Justitiedepartementet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.