Remiss av SOU 2017:20 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Diarienummer: U2017/01213/UH

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:20 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 20 juni 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Statens skolverk
2 Statens skolinspektion
3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
4 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
5 Skolforskningsinstitutet
6 Myndigheten för yrkeshögskolan
7 Folkbildningsrådet
8 Universitetskanslersämbetet
9 Universitets- och högskolerådet
10 Överklagandenämnden för högskolan
11 Högskolans avskiljandenämnd
12 Uppsala universitet
13 Lunds universitet
14 Göteborgs universitet
15 Stockholms universitet
16 Umeå universitet
17 Linköpings universitet
18 Karolinska institutet
19 Kungl. Tekniska högskolan
20 Luleå tekniska universitet
21 Karlstads universitet
22 Linnéuniversitetet
23 Örebro universitet
24 Mittuniversitetet
25 Sveriges lantbruksuniversitet
26 Blekinge tekniska högskola
27 Försvarshögskolan
28 Gymnastik- och idrottshögskolan
29 Högskolan i Borås 30 Högskolan Dalarna
31 Högskolan i Gävle
32 Högskolan i Halmstad
33 Högskolan Kristianstad
34 Högskolan i Skövde
35 Högskolan Väst
36 Konstfack
37 Kungl. Konsthögskolan
38 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
39 Malmö högskola 40 Mälardalens högskola
41 Stockholms konstnärliga högskola
42 Södertörns högskola
43 Centrala studiestödsnämnden
44 Diskrimineringsombudsmannen
45 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
46 Chalmers tekniska högskola AB
47 Stiftelsen Högskolan i Jönköping
48 Askersunds kommun 49 Bergs kommun
50 Enköpings kommun
51 Eskilstuna kommun
52 Eslövs kommun
53 Falköpings kommun
54 Grums kommun
55 Gullspångs kommun
56 Gällivare kommun 57 Göteborgs kommun
58 Halmstads kommun
59 Haninge kommun
60 Hudiksvalls kommun
61 Kalmar kommun
62 Kils kommun
63 Kramfors kommun
64 Kungsörs kommun
65 Luleå kommun
66 Ockelbo kommun
67 Ronneby kommun
68 Stockholms kommun
69 Säters kommun
70 Trollhättans kommun
71 Upplands-Bro kommun
72 Vadstena kommun
73 Varbergs kommun
74 Vilhelmina kommun
75 Västerviks kommun
76 Växjö kommun
77 Örkelljunga kommun
78 Sveriges Kommuner och Landsting
79 Friskolornas riksförbund
80 Folkhögskoleföreningen inom Sveriges Kommuner och Landsting
81 Företagarna
82 Landsorganisationen i Sverige
83 Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
84 Lärarförbundet
85 Lärarnas Riksförbund
86 Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
87 Svenskt Näringsliv
88 Sveriges akademikers centralorganisation
89 Sveriges Elevkårer
90 Sveriges elevråd
91 Sveriges elevråd - SVEA
92 Sveriges förenade studentkårer
93 Sveriges Skolledarförbund
94 Sveriges Ungdomsorganisationer
95 Sveriges universitets- och högskoleförbund
96 Sveriges universitetslärare och forskare
97 Sveriges Vägledarförening
98 Tjänstemännens Centralorganisation
99 Vuxenutbildning i samverkan

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.