Remiss från Socialdepartementet

Remiss Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning Diarienummer: S2017/03211/SF

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 25 augusti 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.