Remiss Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande Diarienummer: S2017/04463/SF

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 13 november 2017.

Genvägar

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.