Remiss av promemorian Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet Diarienummer: Ju2017/07544/L4

Publicerad

Justitiedepartementet har remitterat promemorian Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Här kan du ta del av till vilka instanser den har remitterats.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.