Innehållet publicerades under perioden

-

Remiss av Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft Diarienummer: M2018/00560/Ee

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 10 april 2018.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.