Remiss av förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon Diarienummer: N2018/03797/MRT

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av förordningen om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon

Ladda ner:

Remissinstanser

Arboga kommun
Borlänge kommun
Borås kommun
Burlövs kommun
Eskilstuna kommun
Gotlands kommun
Göteborgs kommun
Halmstads kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Kalmar kommun
Kammarkollegiet
Karlstad kommun
Kronofogdemyndigheten
Kungsbacka kommun
Luleå kommun
Lunds kommun
Lycksele kommun
Malmö kommun
Motorbranschens Riksförbund
Motormännens Riksförbund
Naturvårdsverket
Norrköpings kommun
Pajala kommun
Polismyndigheten
Regelrådet
Salems kommun
Skatteverket
Stockholms kommun
Sundsvalls kommun
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting
Södertälje kommun
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trelleborgs kommun
Umeå kommun
Uppsala kommun
Upplands-Bro kommun
Vadstena kommun
Växjö kommun
Örebro kommun
Östersunds kommun

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.