Remiss av promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Diarienummer: U2018/02662/F

Publicerad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som regeringen har remitterat Promemorian: Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet till.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är senast den
11 september 2018.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.