Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet ID-nummer: U2017/04465/F

Ladda ner:

I promemorian föreslår utredaren en rad ändringar i befintliga författningar som rör forskningsbibliotekens, det vill säga Kungliga bibliotekets, högskolebibliotekens och de privatfinansierade forskningsbibliotekens, arbetsuppgifter och personuppgiftsbehandling. De föreslår även en ny förordning om behandling personuppgifter i forskningsbibliotekens verksamhet. Syftet med författningsförslagen är att säkerställa att personuppgifter kan behandlas på ett ändamålsenligt och säkert sätt i bibliotekens verksamhet även efter att dataskyddsförordningen börjar tillämpas.

Den nya förordningen och författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018. 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition