Remiss

Remiss av promemorian Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor Diarienummer: Fi2018/03686/V

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast

  • 19 december 2018 när det gäller förslaget i avsnitt 3, och
  • den 9 januari 2019 när det gäller förslaget i avsnitt 4.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.