Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program Diarienummer: U2021/01877

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program.

Remissinstanser:

Remissvar:

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program.
Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Sista dag att svara på remissen är den 25 juni 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.