Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2023:21 Informationsförsörjning på skolområdet Skolverkets ansvar Diarienummer: U2023/01873

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Informationsförsörjning på skolområdet Skolverkets ansvar (SOU 2023:21).

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remisssen är den 18 oktober 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...