Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av rapporten Säker och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden (Ei R2024:03) Diarienummer: KN2024/00551

Publicerad

är kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat rapporten Säker och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 6 maj 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...