Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika 2021–2025 Diarienummer: UD2020/14979

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2021–2025 och omfattar sammantaget 2,425 miljarder kronor, varav i genomsnitt 80 miljoner kronor per år för bilateralt bistånd till Jemen.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris. Arbetet ska genomsyras av Sveriges feministiska utrikespolitik.