Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika 2022–2026

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar för Sida sammantaget 4 625 miljoner kronor och 45 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademins (FBA:s) verksamhet.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om biståndsoch utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet.

Laddar...