Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika 2022-2026 Diarienummer: UD2022/03566

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2022-2026 och omfattar sammantaget 3 500 miljoner kronor. Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 1:1.9 Afrika i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet.

Laddar...