Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2022–2024

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2022–2024 och omfattar för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) sammantaget 2 436 miljoner kronor och för Folke Bernadotteakademin (FBA) 30 miljoner kronor.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet.