Näringspolitik, regionalpolitik och strukturfonder

Gruppen arbetar med EU:s näringspolitik, regionalpolitik och strukturfonder. Dessutom har gruppen ett omfattande ansvar för konkurrensfrågor. I ansvaret ingår också frågor som rör statsstöd och turism.

Kontakt

Bengt Wennerstein
Näringspolitiskt råd (näringspolitik, regionalpolitik, strukturfonder, statsstöd, turism, Östersjöstrategin, konkurrensfrågor)
Telefon +32 (0)2 289 56 26
e-post till Bengt Wennerstein
Jeanette Lund
Handläggare (regionalpolitik)
Telefon +32 (0)2 289 57 15
e-post till Jeanette Lund
Erika Pérez
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 56 86
e-post till Erika Pérez
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen