Foto: Maskot/Folio

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Den här arbetsmiljöstrategin gällde för åren 2016-2020. En ny arbetsmiljöstrategi för 2021-2025 finns att ta del av på regeringen.se. Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

Ansvariga statsråd
Eva Nordmark
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
  • Eva Nordmark om regeringens arbete för ett hållbart arbetsliv

  • Eva Nordmark om regeringens arbete mot dödsolyckor i arbetslivet

    Regeringen har bland annat beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor i arbetslivet som skedde under 2018 och det första halvåret 2019.

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00

En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

Om arbetsmiljöstrategin

Foto: Alexander Ruas/Folio

Läs arbetsmiljöstrategin som gäller 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar och bidra till utvecklingen av både individer och verksamhet.

Flera personer sitter runt ett långt konferensbord och tittar på statssekreterare Irene Wennemo.
Statssekreterare Irene Wennemo inledde dialogforumet den 23 maj 2018. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dialogforum för arbetsmiljöfrågor

Regeringen har ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor vid Arbetsmarknadsdepartementet, som en del i arbetsmiljöstrategin som löper under åren 2016-2020. Syftet med dialogforumet är att löpande diskutera åtgärder inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer.

Foto: Kristian Pohl

En ny arbetsmiljöstrategi - följ regeringens arbete

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Den nuvarande arbetsmiljöstrategin gäller 2016 - 2020. På den här sidan samlas information om arbetet med den kommande strategin.

Tre prioriterade områden i arbetsmiljöstrategin

Foto: Folio Images.

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att lämna förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg.

Foto: Folio Images

Ett hållbart arbetsliv

Människor ska ha möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv. För att uppnå ett hållbart arbetsliv måste fortsatta insatser göras för bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut är nödvändiga för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Foto: Folio Images.

Psykosocial arbetsmiljö

Insatser behövs för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förbättra möjligheterna för dem med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö och stress.