Panama

Sveriges totala export till Panama uppgick till 665 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 102 miljoner SEK under samma år. Exporten bestod främst av maskiner och apparater, fartyg och annan flytande materiel samt mineraloljeprodukter och importen bestod främst av frukt och alkoholhaltiga drycker. Ett antal svenska företag har kontor i Panama, av vilka Ericsson är det största. Flera företag finns också representerade genom dotterbolag. 2008 undertecknades ett bilateralt investeringsavtal mellan Sverige och Panama. 2012 undertecknade Sverige och Panama ett informationsutbytesavtal i skatteärenden.

Ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika trädde i kraft i Panama 2013. Associeringsavtalet utgörs av tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel.

Sveriges ambassadör i Guatemala är sidoackrediterad till Panama. Sverige har ett honorärkonsulat i Panama City.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Panama

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5 träffar.