Hongkong

Sveriges förbindelser med Hongkong är inriktade på handel och investeringar samt forskning och vetenskap.

Hongkong är en traditionell handelspartner för Sverige och cirka 180 företag med svensk anknytning finns på plats, flera med regionala huvudkontor. Svenska exportprodukter till Hongkong är telekom, personbilar, mätutrustning samt papp och kartong. Hongkong är viktigt från kommersiell synpunkt, särskilt mot bakgrund av den ekonomiska integrationen med södra Kina. Med införandet av viseringsfrihet till EU för Hongkongbor finns ett ökat utrymme för turism till Sverige. I Hongkong finns ett svenskt generalkonsulat.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Hongkong

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.