Sri Lanka

Sverige och Sri Lanka upprättade diplomatiska förbindelser 1949 och landet var ett av de första samarbetsländerna för svenskt bistånd.

De bilaterala relationerna har dominerats av utvecklingssamarbetet som pågick i närmare femtio år, men detta fasades ut under 2010 som en följd av beslutet att koncentrera det bilaterala biståndet till färre länder. Samma år stängdes ambassaden och Sveriges ambassadör i New Delhi är numera sidoackrediterad till Sri Lanka. Ett honorärt generalkonsulat finns i Colombo. Sri Lanka har en ambassad i Stockholm sedan 1970.

Handelsutbytet mellan Sverige och Sri Lanka är relativt begränsat, men ökar i omfattning. Importen består främst av kläder, livsmedel och verkstadsprodukter, medan exporten framförallt utgörs av verkstadsprodukter. Omkring trettio svenska företag, bland annat inom IT-sektorn, är idag etablerade i landet. Allt fler företag lägger också ut programmeringstjänster, forskning och utveckling till företag på Sri Lanka. EU är Sri Lankas största exportdestination och landet åtnjuter fördelaktiga handelsvillkor efter att de 2017 återfick sin GSP+ status (Generalised Scheme of Preferences). Den svenska turismen till landet har fortsatt att öka under senare år.

Sveriges politiska relationer med Sri Lanka hanteras idag främst genom EU. Dialogen mellan EU och Sri Lanka spänner över ett brett spektrum av frågor såsom politik, mänskliga rättigheter, handel, bistånd, migration, miljö och fiske. Sveriges utvecklingsstöd går idag via multilaterala aktörer samt det svenska regionala utvecklingssamarbetet med Asien. Utrikesminister Margot Wallström besökte Sri Lanka 2016, vilket följdes upp av ett svarsbesök från Sri Lankas dåvarande utrikesminister 2017.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Sri Lanka

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 34 träffar.