Hoppa till huvudinnehåll

Irak

Sveriges diplomatiska relationer med Irak går långt tillbaka. Redan 1903 inledde Sverige diplomatiska förbindelser med dåvarande Osmanska riket och ett svenskt konsulat upprättades. Sveriges ambassad i Bagdad återöppnades sommaren 2009. Sedan 2011 finns även ett ambassadkontor under Sveriges ambassad i Bagdad placerat i Erbil, i den irakiska regionen Kurdistan. Stormningarna av den svenska ambassaden i Bagdad sommaren 2023 ledde till betydande skador på den svenska kanslibyggnaden och till att ambassaden fick omlokaliseras till Stockholm.

Sverige har ett brett och långsiktigt engagemang i Irak. Banden mellan Sverige och Irak är nära, understödda av ett stort mellanfolkligt utbyte. Uppskattningsvis tre procent av Sveriges befolkning har rötter i Irak.

Regeringen beslutade 2022 om en femårig strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak, som uppföljning till den tidigare strategin som löpte 2017-2021. Den nya strategin omfattar 1,2 miljarder kronor för Sida respektive 45 miljoner kronor för Folke Bernadotteakademin (FBA) för perioden 2022-2026. Strategin fokuserar på att bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle, till stärkandet av mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet, och främjandet av miljö, klimat och hållbar utveckling. Den 18 juli 2024 beslutade regeringen att påbörja en avveckling av Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Irak. Sidas och FBA:s verksamhet ska vara avslutad senast den 30 juni 2025. Sverige har också haft ett omfattande humanitärt stöd till Irak som under perioden 2014-2022 uppgått till över 1 miljard kronor.

Sverige deltar sedan 2015 i kampen mot Daesh i Irak genom den globala koalitionen mot Daesh. Sverige bidrar i nuläget med rådgivare till insatsen, och har tidigare bl.a. bidragit till utbildning av irakiska försvarsstyrkor inom sjukvård, krigets lagar, strid i bebyggelse samt detektering av improviserade sprängladdningar. Sverige var pådrivande för etablerandet av Europeiska unionens rådgivande insats till stöd för reform av säkerhetssektorn i Irak (EUAM Iraq) och bidrar med personal till insatsen. Därutöver bidrar även Sverige med utredare till FN:s bevisinsamlingsmekanism för ansvarsutkrävande för brott begångna av Daesh (UNITAD) i Irak.

Irak har historiskt varit en av Sveriges största exportmarknader i Mellanöstern, men handeln har påverkats negativt av de senaste årens instabilitet och konflikt i landet. Under 2023 ökade emellertid den svenska exporten till drygt 1 miljard kronor. Exporten bestod huvudsakligen av verkstads-, kemiska och farmaceutiska produkter samt transportmedel. Importen från Irak uppgick under samma år till 3,3 miljoner.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Irak

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 28 träffar.

Laddar...