Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Tal av statsminister Stefan Löfven på invigningen av HYBRIT:s nya pilotanläggning

Publicerad

Måndagen den 31 augusti 2020 invigde statsminister Stefan Löfven HYBRIT:s nya pilotanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp i Luleå tillsammans med vice statsminister Isabella Lövin.

Det talade ordet gäller.

Tack för att jag har fått komma hit i dag.

Stål, det är bilarna som står här ute på parkeringen, det är besticken i köket, det är smycken, höftkulor och skalpeller. Stål, det är armeringen i miljonprogrammets hus. Stål är broar, tak och tåg.

Stål är jobb.

Stål har byggt Sverige, och stål har byggt vår välfärd.

Men stål – eller rättare sagt tillverkningen av stål – hotar också vårt sätt att leva.

Stålindustrin är en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid i världen. För varje ton järn som tappas ur en masugn blir det också ett drygt ton koldioxid. Det är kokskolets fel. Och det är det har bestämt er för att lösa.

Vi står inför det största teknikskiftet i ståltillverkningen på tusen år.

I dag lägger ni grunden för att den svenska stålindustrin ska kunna vara helt fossil- och koldioxidfri om 20 år.

Det är djärvt. Men det är nödvändigt.

***

Vänner,

Att vi står här i dag - mitt under en pågående pandemi som både satt samhällsproblem i blixtbelysning och fått ekonomin att tvärnita – känns stort.

Jag tycker att det är tydligt att det samhälle som pandemin drabbade inte var ett perfekt samhälle.

Vi ska inte tillbaka till hur allt var förut, hur saker fungerande förut.

Vi ska bygga något bättre.

Och det gör ni här.

Vi inser allihop att pandemin kommer att påverka Sverige under en lång tid. Regeringen ställer nu om från tillfällig krispolitik till investeringar för att få de ekonomiska hjulen att snurra och skapa nya jobb. Vår tid behöver framtidstro och här i Luleå visar stålarbetarna hur vägen framåt kan se ut.

Just nu har vi en historisk möjlighet att göra sakerna som ger jobb här och nu – men också skyndar på den klimatomställning som alla inser krävs. Och lägger grunden för nya svenska exportframgångar och jobb också på sikt.

Den globala uppvärmningen fortsätter utan att ta hänsyn till pandemin.

Klimatförändringarna förblir den överordnade ödesfrågan för vår planet.

Klimatförändringarna innebär att vi måste ställa om.

Det kommer att förändra tillvaron i städer och samhällen, för företag och för människor.

Därför måste klimatomställningen handla om trygghet, fördelning av resurser och jobb.

Precis det har Sverige varit unikt bra på.

Och jag hoppas att Hybritprojektet kommer att visa att om vi – i samverkan och samförstånd – gör rätt investeringar i arbetsmarknaden, i utbildning och infrastruktur så kan vi klara det. Politiken, akademin och näringslivet. Tillsammans.

Ur arbetslöshet och klimathot kan snart gröna jobb med nollutsläpp växa. Här finns en chans till export av inte bara stål utan kol utan också en världsunik teknik.

I Luleå bygger ni något nytt, något bättre.

Och tillsammans kan vi bygga om Sverige till världens första fossilfria välfärdsländer. Tillsammans ska vi bygga Sverige ur krisen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.