Tal av statsminister Magdalena Andersson på veterandagen den 29 maj 2022

Publicerad

Statsminister Magdalena Anderssons tal på veterandagen den 29 maj 2022.

Det talade ordet gäller.

Ers kungliga högheter.

Herr talman.

Överbefälhavaren, rikspolischefen och övriga hedersgäster.

Och framför allt: Kära veteraner och anhöriga.

Vi samlas för att uttrycka vår stolthet över alla svenskar som gjort en insats för vår omvärld.

Vi står här i solidaritet med anhöriga, som lånat sina nära och kära till en farlig värld.

Vi är här för att uttrycka vår respekt till de som inte återvände hem hela.

Och vi hedrar minnet av de som inte kom hem alls.

*

I år ägnar vi särskilt våra tankar åt alla svenskar som tjänstgjort på Cypern.

En lång och utdragen konflikt som påminner oss alla som vill vara med och göra världen lite bättre om hur viktigt det är med tålamod och med hopp.

Sverige skickade militär trupp till FN-insatsen i Cypern, den största svenska fredsbevarande insatsen genom tiderna.

Vi skickade även poliser. Det är ett bra exempel på bredden i det Sverige som bidrar med.

Mångfalden i de förmågor som vårt land kan ställa till förfogande såväl militärt som civilt är känd och respekterad i stora delar av världen.

Det gör mig stolt över att vara statsminister – men framför allt gör det mig stolt över att vara svensk.

*

Men Sveriges bidrag till internationella insatser kommer också med ett pris.

Det vet ni anhöriga som deltar i dag bättre än någon annan.

För några av oss har internationella insatser lett till livslång sorg över en förlorad partner, ett barn eller en förälder.

Bakom varje svensk som åker i väg, står många fler svenskar kvar och bär på den oro som det innebär att ha en nära anhörig i en konfliktzon
ofta långt bortom landets gränser.

Och jag vill vända mig särskilt till alla barn som är här idag.

Jag hoppas du kan känna stolthet över att ha en förälder som gjort en insats för att världen ska bli en tryggare plats för såväl dig som för andra barn.

Tack för att Sverige fått låna din mamma eller pappa.

Jag hoppas du känner dig lika stolt över din förälder som gjorde det möjligt, som har varit kvar hemma, tagit hand om dig och skött allt praktiskt.

Båda insatserna är lika viktiga.

*

Sverige har en lång och stolt tradition av att delta i internationella insatser.

Vi svenskar är fast övertygade att om att rätten att leva i fred och frihet
den gäller alla människor i världen.

Men nu befinner sig den rätten återigen under angrepp nära oss.

Rysslands fruktansvärda och olagliga attack på Ukraina är ett hot mot alla länders rätt att välja sin egen väg.

Tillsammans med många andra fördömer vi därför Ryssland med sanktioner vi stöttar Ukrainas lagliga rätt till försvar och vi stärker också Sveriges förmåga att försvara sig.

Vi har också omprövat vår militära alliansfrihet. Den har tjänat oss väl i över 200 år men i den nya verklighet som vi nu befinner oss kan den inte tjäna oss lika väl i framtiden.

Därför har vi i bred politisk enighet och tillsammans med Finland ansökt om medlemskap i Nato.

Vi gör det för att vi är övertygade om att det bästa för Sveriges och svenska folket säkerhet är att vi samarbetar med andra.

*

Nu står vi inför en historisk kursändring. Sverige lämnar en era och går in i en annan. Men när vi gör det så ska vi ta med oss det bästa ur vårt lands historia.

Och något av det bästa vårt land har, det är alla veteraner och de insatser som ni har gjort för fred och säkerhet i vår omvärld och för vårt land.

För det har ni hela Sveriges tacksamhet.

Och tack för att ni lyssnade.