Förberedelser inför resan

Uppdaterad

Det finns några förberedelser som är viktiga att göra innan du reser. Se alltid till att ha en reseförsäkring, ett giltigt pass och rätt vaccinationer. Tänk på att du alltid lyder under det lands lagar som du vistas i. Se därför till att vara väl påläst om ditt resmål.

Se till att vara försäkrad

Om olyckan är framme och du saknar försäkring kan din resa bli väldigt dyr. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn. Men det räcker inte alltid. Ring ditt försäkringsbolag och fråga exakt vad som gäller. Ingår till exempel kostnad för sjukhusvård och hemtransport vid dödsfall? Har du ingen hemförsäkring bör du köpa en separat reseförsäkring. Visst försäkringsskydd kan ingå när du betalat din resa med ett bankkort. Kontakta din bank för närmare besked om de villkor som gäller. Allmän information om försäkringar finns på Konsumenternas försäkringsbyrås sida.

Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats

Ta med det europeiska sjukförsäkringskortet om du ska resa inom EU/EES-land eller Schweiz. Kortet beställer man hos Försäkringskassan. Läs mer om kortet på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassans webbplats

Läs på om ditt resmål

Under reseinformation från Sveriges ambassader kan du läsa på genom att ta del av ambassadernas reseinformation och läsa Utrikespolitiska institutets landfakta. Håll dig gärna uppdaterad genom att följa nyhetsrapporteringen om landet du ska resa till.

Det är viktigt att veta vad som gäller i landet du ska resa till. Håll dig informerad om säkerhetsläget, ta reda på hur trafiksäkerheten är i landet, glöm inte att kontrollera hur många dagar ett eventuellt visum gäller.

Du omfattas alltid av lagen som gäller i landet du besöker. Finns det lagar och regler för till exempel var du får lov att fotografera, hur du bör vara klädd och vad du får lov att ta med dig när du lämnar landet?

Reseinformation från Sveriges ambassader - på Sweden Abroad

Visum till andra länder

En svensk medborgare behöver visum för att besöka vissa länder. UD ansvarar inte för detta, utan vänd dig till landets ambassad, konsulat eller till din resebyrå i god tid innan avresa. 

Reseinformation från Sveriges ambassader - på Sweden Abroad

Behövs vaccination

Innan du reser till något land utanför Europa är det viktigt att du ser över vilka vaccinationer du behöver. Många länder kräver att man har ett intyg om vaccination mot vissa sjukdomar för att få resa in.

Gå in på reseinformation från Sveriges ambassader och läs mer om hälsa och vaccinationer från 1177 Vårdguiden för information om ditt resmål.

Pass och ID-kort

Innan du reser utomlands bör du kontrollera att du har en giltig resehandling (pass- eller nationellt id-kort). Du behöver alltid pass, eller inom Schengenområdet ett nationellt id-kort. Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet måste du kunna legitimera dig under utlandsvistelsen.

Pass och det nationella id-kortet är de enda giltiga handlingar som styrker din identitet och ditt medborgarskap. Körkort är inte en resehandling.

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska medborgare men du bör ändå ha med dig giltig legitimation, för att styrka din identitet.

Kontrollera att din resehandling är i gott skick inför utlandsresan. Du kan komma att nekas inresa i ett annat land om din resehandling är skadad. Observera att vissa länder kräver 6 månaders kvarvarande giltighetstid i pass vid hemresa.

Om du blir av med ditt pass under resan

Om du tappar bort eller blir bestulen på din resehandling under utlandsvistelsen ska du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet där du befinner dig.

Om du snabbt vill anmäla förlusten kan du också kontakta Polisens kontaktcenter, tel +46 77 114 14 00 och göra en förlustanmälan. Resehandlingen spärras då samtidigt som ingen obehörig kan använda sig av den. På ambassaden eller konsulatet kan du skaffa ett provisoriskt pass som gäller för en resa, oavsett om det är till Sverige eller annat land. Det finns dock vissa länder som inte tillåter in- eller genomresa på ett provisoriskt pass, liksom att det kan krävas visering. Du bör därför kontakta respektive lands ambassad dit du ska fortsätta resan för att höra vad som gäller vid innehav av provisoriskt pass.

Du kan även ansöka om ett nytt ordinarie pass på de flesta ambassader men det kan ta ett par veckor att få eftersom alla ordinarie pass utfärdas i Sverige. Finns det ingen svensk representation i landet kan en svensk medborgare få hjälp av ett annat EU-lands representation. Där kan man få hjälp med ett europeiskt resedokument (European Travel Document, ETD) för en enkel resa till Sverige.

Att söka resehandling utomlands är dyrare än i Sverige eftersom omkostnaderna är större. Avgifterna regleras av en avgiftsförordning som gäller från den 1 mars 2020.

Avgiften för resehandlingen betalas samtidigt som du ansöker om den. Om du vill hämta det nya ordinarie passet eller id-kortet på en annan ambassad än där du ansökt, eller på ett konsulat, tillkommer en extra utlämningsavgift på 200:-.

Avgifter utomlands:

  • Vanligt pass: 1600:-
  • Provisoriskt pass: 1800:-
  • Nationellt id-kort: 1600:-

Tips: Ta en kopia på ditt pass och bär med dig.

Förlust av pass eller ekonomiskt nödställd

Anmälan om utlandsvistelse till svensklistan

Om du vill att UD eller den svenska ambassaden ska kunna nå dig under resan - lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan.

Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden finns för alla länder.

Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden finns för alla länder.

Anmäl din utlandsvistelse på Svensklistan

 

Utrikesgruppen.se – inte en webbplats från Regeringskansliet

Utrikesgruppen.se, svenska-ambassaden.com och sveriges-konsulat.com har inte någon koppling till UD och Regeringskansliet. UD:s och ambassadernas reseinformation finns på swedenabroad.se och regeringen.se.

Följ UD Resklar på Facebook och Twitter

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.

Medlemmarna i Schengensamarbetet

Schengenländerna är Belgien, Danmark, Finland, Estland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.