Hoppa till huvudinnehåll

Ansökningsformulär för återförande av barn

Här finns ansökningsformulär och instruktioner för hur du fyller i ansökan om återförande av barn enligt 1980 års Haagkonvention.

Lista över länder som tillträtt 1980 års Haagkonvention (pdf)

Fyll i ansökningsformuläret

Ladda ner formuläret på önskat språk (se nedan) och fyll i så noggrant som möjligt. Det är viktigt för att undvika kompletteringar som kan försena handläggningen.

Ansökningsformuläret samt övriga dokument som ska bifogas ansökan kan skickas in via e-post till UD.

 • Ansökan bör vara skriven på maskin eller tydligt textad.
 • En del länder har gjort språkreservationer.
 • Ange om den utländska centralmyndigheten ska försöka åstadkomma ett frivilligt återförande av barnet.
 • Ange önskemål om att få ett ombud/advokat.
 • Glöm inte att underteckna ansökningsformuläret.

Dokument som ska bifogas ansökan (Haag-konventionen)

Observera att du bör få dokumenten översatta till lämpligt språk.

 • En noggrann beskrivning av omständigheterna i ärendet (enligt punkten 4.2 i ansökningsformuläret)
 • Foto och beskrivning av barnet
 • Kopia på dom på äktenskapsskillnad (om sådan finns)
 • Kopia på eventuella domstolsutslag eller överenskommelser avseende vårdnad, boende och umgänge
 • Kopia på vigselbevis (om sådant finns)
 • Personbevis från Skatteverket där det framgår vem som är vårdnadshavare för barnet och var barnet är folkbokfört
 • Två olika fullmakter, en för den svenska och en för den utländska centralmyndigheten, som ger respektive myndighet rätt att reagera för den sökandes räkning
 • Foto och beskrivning av den som fört bort eller kvarhållit barnet

Om bortförda barn

Mer information om bortförda barn:

Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) som lag för alla EU:s medlemsländer. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innebär att skyddet för personuppgifter stärks.
De uppgifter som lämnas till UD i ansökningar registreras i ett särskilt IT-stöd. Ändamålet med behandlingen är att hantera framställningar om olovligt bortförda och kvarhållna barn och om föräldraansvar, t.ex. verkställighet av avgöranden om vårdnad och umgänge.
Regeringskansliet är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Laddar...