Statistik bortförda barn

Här finns statistik över ärenden om bortförda barn inkomna till Utrikesdepartementet (UD) 2007 - 2022. Statistiken tar sikte på bortförandeärenden som oftast bottnar i en separation eller vårdnadstvist och där den ena föräldern bortför barnet mot den andra förälderns samtycke.

Om bortförda barn

Vill du veta hur du som förälder kan få hjälp av Utrikesdepartementet om ditt barn har förts bort eller hålls kvar i ett land av den andre föräldern mot din vilja kan du läsa på sidan: 

Genväg - statistik familjerelaterat tvång i utlandet

Statistik över ärenden som rör familjerelaterat tvång i utlandet, det vill säga när en person förts ut eller hålls kvar i utlandet i en hederspräglad eller patriarkal kontext, finns här: