Hjälp till svenskar utomlands

Uppdaterad

En viktig uppgift för UD och ambassaderna är att ge hjälp och råd till svenskar som hamnar i en nödsituation under sin utlandsresa.

De vanligaste orsakerna till att svenska resenärer vänder sig till ambassaderna för hjälp

  • är stöld av pass och reskassa
  • trafikolyckor
  • sjukdom

I sådana situationer är det viktigt att komma ihåg att kontakta sitt försäkringsbolag. En svensk ambassad kan utfärda provisoriskt pass, ge råd om hur man för över pengar från Sverige och vid behov ta kontakt med anhöriga, myndigheter i landet och i Sverige.

Här får du svar på vad vi kan hjälpa till med och vem som kan få hjälp.

Vem kan få hjälp?

De personer som kan få hjälp av ambassader, konsulat och av Utrikesdepartementet under sin utlandsvistelse är de som omfattas av lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd. Till dessa personer hör:

  • Svensk medborgare som är bosatt i Sverige.
  • Flykting eller statslös person som är bosatt i Sverige.
  • Om det finns särskilda skäl kan även annan utländsk medborgare som är bosatt i Sverige eller svensk medborgare bosatt utomlands undantagsvis få hjälp.

Vilken hjälp kan du få?

Inom dessa områden kan en svensk ambassad ge stöd. I huvudsak handlar det om "hjälp till självhjälp".

Vad kan du inte få hjälp med?

Dessa områden får vi ofta frågor om, men här kan man inte räkna med hjälp från en svensk ambassad.

  • Valutaväxling eller annan bankservice
  • Hotell- och biljettbokningar
  • Betalning av skulder, böter eller borgen
  • Tolkning och översättningar

Var kan du få hjälp?

Ambassader

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga länder i världen. I nästan hälften av dessa länder har Sverige diplomatisk representation i form av t. ex ambassad eller konsulat. En viktig uppgift för de svenska ambassaderna är att på olika sätt hjälpa resenärer från Sverige som hamnat i nöd. Storleken på ambassaderna varierar mycket men det finns alltid svensktalande personal.

Större konsulat

I många länder finns också ett eller flera svenska konsulat. Även dessa kan hjälpa resenärer från Sverige som hamnat i nöd.

På de större konsulaten finns personal som talar svenska. Här kan man få samma hjälp som på ambassaderna.

Mindre konsulat

De allra flesta konsulat är av det mindre slaget. Många mindre konsulat har inte svensktalande tjänstemän. Dessutom är deras öppettider begränsade.

Ett mindre konsulat måste i många ärenden få tillstånd från närmast överordnade ambassad eller större konsulat för att kunna hjälpa en nödställd resenär. Det innebär ofta att ärendena tar längre tid att handlägga.

Svenska ambassader och konsulat

Andra EU-länders ambassader

I länder där Sverige varken har ambassad eller konsulat kan du i en nödsituation vända dig till ett annat EU-lands eller nordiskt lands ambassad eller konsulat för att få hjälp. Adresser och telefonnummer till dessa finns i den lokala telefonkatalogen i landet du befinner dig i, eller kan sökas via webben. Du har rätt till hjälp och service på samma villkor som deras egna medborgare. Vid behov kan de också utfärda tillfälliga resedokument för att möjliggöra hemresa.

Sveriges ambassader på Sweden Abroad

Hjälp till brottsoffer

Om du utsätts för ett brott utomlands bör du anmäla brottet till polisen på orten så snart du kan. Du bör självfallet också uppsöka läkare om du är skadad, för att bli omhändertagen och för att dokumentera skadorna.

Av ambassaden kan du få personligt stöd. Om brottet polisutreds/går till rättslig prövning kan du behöva anlita ett så kallat målsägandebiträde (advokat) som hjälper dig. Ambassaden kan vid behov hjälpa dig att hitta en lämplig advokat. Under vissa omständigheter kan du få ekonomiskt bistånd för sådan kostnad.

Efter återkomsten till Sverige kan du förhöra dig med Rättshjälpsmyndigheten om möjligheten till rättshjälp (främst sexualbrottsoffer).

Den som utsatts för brott utomlands kan ha rätt till brottskadeersättning. Information får du hos Brottsoffermyndigheten.

Rättshjälpsmyndigheten

Brottsoffermyndigheten

Följ UD Resklar på Facebook och Twitter

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.

Bemötandeguiden: Konsulär service till svenskar utomlands

"Bemötandeguiden" talar om för svenskar utomlands vad UD och utlandsmyndigheterna kan och inte kan hjälpa till med och hur den resande måste förbereda sig.