Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Pressträff med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten

    Torsdag den 22 oktober klockan 08:15 presenterar socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson nya allmänna råd för personer som är 70 år och äldre. Var vänlig observera begränsningarna i antal personer som kan närvara.

  • Sverige och FN:s livsmedelsprogram (WFP) fördjupar samarbete kring hungerkrisen i coronapandemins spår

    Den 21 oktober höll Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete en pressträff tillsammans med David Beasley, WFP:s exekutivdirektör.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Pressträff med Matilda Ernkrans om smittspridning bland högskolestudenter

Den 9 oktober höll Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, en pressträff om smittspridning bland högskolestudenter med anledning av coronaviruset. Med vid pressträffen var förutom Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson också Sveriges Förenade Studentkårers ordförande Simon Edström.

I pressmeddelandet kan pressträffen ses i efterhand.

Lena Hallengren och Johan Carlson står bakom varsitt podium i en pressträffslokal. Åsa Lindhagen deltar vi en skärm.
Regeringen meddelade att begränsningen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ligger fast. Foto: Magnus Lijlegren/Regeringskansliet

Ingen ändring i begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Torsdagen den 8 oktober höll socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. På pressträffen meddelade regeringen att begränsningen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ligger fast.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Foto: Folio

Tillfälligt inreseförbud till Sverige till och med 31 oktober

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder inreseförbud till EU via Sverige, till och med den 31 oktober 2020.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att se över delar av lagstiftningen om hemliga tvångsmedel, där syftet är att utöka möjligheterna att använda hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Omfattande satsningar på totalförsvaret

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret. Propositionen innefattar förslag om en ny utökad krigsorganisation med förstärkningar inom samtliga försvarsgrenar och funktioner samt återinrättande av fem regementen och en flygflottilj.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Tomas Eneroth höll presskonferens om elektrifiering av transportsektorn

Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson står framför en polisbil i samtal med  en polis. På bilden syns ytterligare en polis och en civilklädd person.
Trygghet i fokus under besök i Uppsala. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får en lokal lägesbild av polisen och ungdomsjouren om trygghetsarbete och arbete mot våld i nära relationer och ungdomsbrott. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Ett tryggare Sverige

Regeringen har påbörjat den största utbyggnaden av Polismyndigheten någonsin och bland annat lanserat ett 34-punktsprogram med åtgärder som angriper kriminaliteten från flera håll på både kort och lång sikt. Sammantaget pågår just nu den mest omfattande satsningen någonsin mot gängkriminaliteten i Sverige.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 44190 träffar.