Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021