Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringen vill införa extratjänster och avveckla fas 3

Publicerad

Deltagare i fas 3 ska kunna erbjudas en anställning inom vissa delar av välfärden. Anställningen ska omfatta 75 procent av en heltid med kollektivavtalsenlig lön. På övrig tid förväntas individen söka arbete eller studera.

Vad innebär förslaget?

Deltagare i fas 3 ska kunna erbjudas en anställning inom vissa delar av välfärden. Anställningen ska omfatta 75 procent av en heltid med kollektivavtalsenlig lön. På övrig tid förväntas individen söka arbete eller studera. Stödet lämnas upp till 12 månader och kan förlängas under ytterligare 12 månader.

Stödet riktas till verksamheter där det kan genomföras inom ramen för EU:s statsstödsregler, i avvaktan på notifiering hos EU för att då även täcka andra verksamheter såsom till exempel äldreomsorgen.   

Varför görs detta?

Fas 3 ska avvecklas. Ett första steg för att avveckla sysselsättningsfasen (fas 3) är bland annat genom att extratjänster införs i välfärden. Regeringen avser att återkomma med ytterligare insatser för de människor som är långtidsarbetslösa. Regeringen vill att långtidsarbetslösa ska få ett riktigt jobb och en riktig lön i stället för en sysselsättningsplats.        

Vilka berörs av förslaget?

Deltagare i fas 3.                

När träder förslaget i kraft?

Tidigast i augusti 2015.

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.