Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Informellt europeiskt ministermöte i Stockholm om ordning och reda på arbetsmarknaden

Publicerad Uppdaterad

Ordning och reda på arbetsmarknaden är en av regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. Det handlar om goda och rättvisa arbetsvillkor på EU:s inre marknad. Den 10-11 september 2015 pågick ett informellt möte i Stockholm för att diskutera frågan som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bjudit in ett antal EU-kollegor till.

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talar inför de övriga deltagarna under rundabordssamtalet.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ledde det informella ministermötet om ordning och reda på arbetsmarknaden.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hälsar på Rudolf Hundstorfer från Österrike när han anländer till mötet.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hälsade på ministrarna när de anlände. Här Rudolf Hundstorfer, Minister of Social Affairs, Labour and Consumer Protection i Österrike.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hälsar på Francine Chainaye, ambassadör från Belgien.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Francine Chainaye, ambassadör från Belgien.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Ylva Johansson hälsar Nicolas Schmit välkommen till mötet.

  Nicolas Schmit, Minister of Labour, Employment and the Social and Solidarity Economy, Luxemburg och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Ylva Johansson i samtal med Rudolf Hundstorfer, Österrike.

  Ylva Johansson i samtal med Rudolf Hundstorfer från Österrike.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll samtalar med Rudolf Hundstorfer, Minister of Social Affairs, Labour och Consumer Protection i Österrike.

  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Rudolf Hundstorfer, Minister of Social Affairs, Labour och Consumer Protection.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i samtal med Lodewijk Asscher, Minister of Social Affairs and Employment, Nederländerna.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i samtal med Lodewijk Asscher, Minister of Social Affairs and Employment, Nederländerna.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Statsminister Stefan Löfven talar under det informella ministermötet om ordning och reda på arbetsmarknaden.

  Statsminister Stefan Löfven talade under det informella ministermötet.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Ivailo Kalfin talar vid rundabordssamtal.

  Ivailo Kalfin, Deputy Prime Minister for Demographic and Social Policies and minister of Labour and Social Policy från Bulgarien.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Rätten för alla EU-medborgare att fritt röra sig och arbeta var de vill inom EU är en hörnsten i det europeiska samarbetet. Den inre marknaden och den fria rörligheten utgör en enorm potential för socialt och ekonomiskt välstånd. Men en gemensam europeisk arbetsmarknad får inte leda till försämrade villkor för Europas löntagare. 

Svenskt initiativ för att diskutera rättvisa arbetsvillkor

Den 10-11 september stod arbetsmarknadsminister Ylva Johansson värd för ett informellt ministermöte i Stockholm. Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter och diskutera vägar framåt för att säkerställa goda och rättvisa arbetsvillkor för Europas löntagare, samtidigt som rörlighet över gränserna underlättas.  

Vid mötet deltog Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Kroatien, Belgien, Italien och Frankrike.

EU-kommissionen presenterar förslag i slutet av året

I slutet av 2015 planerar den europeiska kommissionen att presentera ett paket för arbetskraftens rörlighet (Labour Mobility Package) som är avsett att underlätta arbetskraftens rörlighet och stävja missbruk. Paketet väntas innehålla förslag till bättre samordning av systemen för social trygghet och en målinriktad översyn av utstationeringsdirektivet kommer att ge tillfälle att diskutera hur rättvisa arbetsvillkor på den inre marknaden kan uppnås.  

Delegater vid det informella ministermötet i Stockholm uppställda för en samlingsbild. I bakgrunden syns Djurgården.
Deltagare vid det informella ministermötet i Stockholm. F v: Elena Basile, Italien, Marina Kasunic Peris, Kroatien, Rudolf Hundstorfer, Österrike, Annika Strandhäll, Sverige, Lodewijk Asscher, Nederländerna, Ylva Johansson, Sverige, Ivailo Kalfin, Bulgarien, Nicolas Schmit, Luxemburg, Nathalie Nikitenko, Frankrike och Francine Chainaye, Belgien. Foto: Mikael Sjöberg/Regeringskansliet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.