Förbättrade järnvägssystem i Europa i fokus på rådsmöte

Publicerad

EU:s infrastrukturministrar ska enas om den sista byggstenen i förslaget om ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Förhandlingarna kommer att föras vid rådsmöte om transportfrågor i Luxemburg den 8 oktober. Sverige representeras av infrastrukturminister Anna Johansson.

Infrastrukturminister Anna Johansson vid tidigare rådsmöte
Infrastrukturminister Anna Johansson och EU-kommissionär Violeta Bulc vid tidigare rådsmöte i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Rådet ska nå en överenskommelse om det så kallade fjärde järnvägspaketet. Förslaget innebär att marknaden för inhemsk persontrafik öppnas för alla järnvägsföretag i EU. Regeringen är förespråkare av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, där europeiska järnvägsföretag har likvärdigt tillträde till varje medlemsstats persontransportmarknad.

– Jag ser fram emot en överenskommelse i rådet om järnvägspaketet. Det är ett viktigt steg för att öka järnvägens konkurrenskraft, vilket är något som den svenska regeringen prioriterar. Det handlar om att underlätta för den gränsöverskridande järnvägstrafiken i Europa, säger Anna Johansson.

Rådet och Europaparlamentet måste vara överens innan en slutlig överenskommelse om fjärde järnvägspaketet kan fattas.

Förslaget att öppna de nationella persontrafikmarknaderna för konkurrens har redan genomförts i Sverige. Förslaget förändrar därför inte situationen för järnvägsföretag som utför persontrafik i Sverige. Däremot innebär förslaget att svenska järnvägsföretag får möjlighet att bedriva persontrafik i fler medlemsstater än idag.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Kommenterad dagordning TTE 8 oktober

Kommenterad dagordning TTE 8 oktober 2015