Regeringen beslutar att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. Regeringen föreslår även identitetskontroll av passagerare på fartyg.

Regeringen har i dag beslutat att återinföra gränskontroll vid inre gräns. Kontrollen påbörjas i dag den 12 november klockan 12.00 och ska inledningsvis gälla i tio dagar, till och med den 21 november. Det är polisens uppgift att bestämma var och hur gränskontroll ska genomföras.

Fler personer på flykt söker sig nu till Sverige än någonsin tidigare. Migrationen medför möjligheter för Sverige, men även stora utmaningar. Den samlade bedömningen som regeringen gör är att det är nödvändigt att återinföra gränskontroll vid inre gräns eftersom den nuvarande situationen innebär akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället.

Bedömningen bygger på Migrationsverkets och Polismyndighetens analyser samt den nationella lägesbild som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Bland annat bedömer Polismyndigheten att den allmänna ordningen och den inre säkerheten i nuläget är hotad. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar på stora påfrestningar för flera samhällsviktiga verksamheter.

Regeringen avser att återkomma till om det, efter de första tio dagarna med återinförd gränskontroll, finns behov av att förlänga kontrollen ytterligare en tid.

Registrering och identitetskontroll av passagerare

Regeringen föreslår även ett tillägg i fartygssäkerhetsförordningen. Enligt förslaget ska rederierna i vissa fall vara skyldiga att genomföra identitetskontroller för att säkerställa att de uppgifter som registreras i passagerarlistor stämmer.

Förslaget har skickats ut till berörda för inhämtande av synpunkter. Beslut väntas därefter tas i närtid.