Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning

Publicerad Uppdaterad

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har riksdagen beslutat om en lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (bosättningslagen). I det tidigare systemet tog vissa kommuner ett mycket stort ansvar och andra kommuner avstod från att bidra. Syftet med bosättningslagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen) trädde ikraft den 1 mars 2016.

Bosättningslagen förväntas korta väntetiderna och därför leda till att fler nyanlända kan tas emot i kommunerna genom anvisning.

Regeringen har även beslutat flera förordningar som närmare reglerar hur ordningen med anvisningar till kommuner är avsedd att fungera. Bland annat innehåller förordningarna bestämmelser om länstal, beslut om anvisning, när mottagande i kommunen senast ska ske, vilka som ska omfattas av anvisningar och anmälan av tillgängliga bostäder.

Så hittar du lagen och förordningarna

Lagen och förordningarna finns i Regeringskansliets rättsdatabaser. Läns- och kommuntal för 2016 samt länstal för 2017 framgår av förordning 2016:40. För 2017 beslutar länsstyrelserna om fördelningen av anvisningar mellan kommuner inom länet, de så kallade kommuntalen.