Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Fri entré infört vid 18 statliga museer

Publicerad

Den 1 februari 2016 infördes fri entré på 18 statliga museer.
- De skatter som finns i museerna är våra gemensamma. Därför är det naturligt att vi ser till att alla får chansen att ta del av det vi äger tillsammans, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

- Fri entré kan sänka trösklarna och göra det enklare för nya grupper att söka sig till museerna, fortsätter kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen ökar anslaget till de statliga museimyndigheterna med 80 miljoner från och med 2016 för att införa fri entré vid vissa statliga museer.

Museerna kommer fortsatt kunna ta entréavgift av vuxna till vissa tillfälliga utställningar.

Eftersom många av de statliga museerna är stängda på måndagar gäller ändringen i praktiken från den 2 februari.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Fri entré infört vid följande av statens museer:

Armémuseum
Etnografiska museet
Flygvapenmuseum i Linköping
Hallwylska museet
Historiska museet
Kungl. myntkabinettet
Livrustkammaren
Marinmuseum i Karlskrona
Medelhavsmuseet
Moderna museet i Stockholm och Malmö
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Sjöhistoriska museet
Skoklosters slott
Statens centrum för arkitektur och design
Världskulturmuseet i Göteborg
Östasiatiska museet