Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Fri entré infört vid 18 statliga museer

Publicerad

Den 1 februari 2016 infördes fri entré på 18 statliga museer.
- De skatter som finns i museerna är våra gemensamma. Därför är det naturligt att vi ser till att alla får chansen att ta del av det vi äger tillsammans, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Foto: Mikael Sjöberg, TT

- Fri entré kan sänka trösklarna och göra det enklare för nya grupper att söka sig till museerna, fortsätter kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen ökar anslaget till de statliga museimyndigheterna med 80 miljoner från och med 2016 för att införa fri entré vid vissa statliga museer.

Museerna kommer fortsatt kunna ta entréavgift av vuxna till vissa tillfälliga utställningar.

Eftersom många av de statliga museerna är stängda på måndagar gäller ändringen i praktiken från den 2 februari.

Fri entré infört vid följande av statens museer:

Armémuseum
Etnografiska museet
Flygvapenmuseum i Linköping
Hallwylska museet
Historiska museet
Kungl. myntkabinettet
Livrustkammaren
Marinmuseum i Karlskrona
Medelhavsmuseet
Moderna museet i Stockholm och Malmö
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Sjöhistoriska museet
Skoklosters slott
Statens centrum för arkitektur och design
Världskulturmuseet i Göteborg
Östasiatiska museet