Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Samling för skolan - Skolkommissionens delbetänkande

Publicerad

Skolkommissionens ordförande Anna Ekström har idag lämnat över delbetänkandet ”Samling för skolan - nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet” till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Anna Ekström överlämnar Skolkommissionens delbetänkande
Anna Ekström överlämnar Skolkommissionens delbetänkande. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

I delbetänkandet redovisas nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden. Delbetänkandet redogör för kommissionens överväganden inför sitt kommande arbete med slutbetänkandet. Det innehåller därmed inte några konkreta förslag för regeringen att ta ställning till.

- I de länder som lyckats vända utvecklingen i skolan har de centrala aktörerna jobbat tillsammans. Skolkommissionens delbetänkande är därför ett stort och viktigt steg mot en skola som ger alla elever en ärlig chans att lyckas. Delbetänkandet behandlar frågor som under årtionden varit nedgrävda i låsta positioner. Skolkommissionens arbete ger nu förutsättningar att göra förändringar som stärker systemet och i slutändan ger lärare och rektorer bättre förutsättningar att ge varje elev de kunskaper man behöver för livet, säger Gustav Fridolin.

I Skolkommissionens uppdrag ligger att lämna förslag som syftar till att höja kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten i den svenska skolan. I uppdraget ligger även att se över orsakerna bakom de fallande kunskapsresultaten.

- Skolkommissionen visar, precis som andra centrala aktörer, på behovet av reformer för stärkt likvärdighet och högre kunskapsresultat. Regeringen ska nu titta på kommissionens alla överväganden och gå vidare i arbetet att skapa en jämlik skola i världsklass, säger Aida Hadzialic.

- Vi vet att gemensamt ansvarstagande behövs för att bryta ojämlikheten i skolan, klara lärarförsörjningen och vända kunskapsresultaten. Vi behöver alla ta vårt ansvar för att skapa en jämlik skola som ger alla barn och unga en bra start i livet oavsett bakgrund. En skola där inte en enda elev lämnas efter eller hålls tillbaka, säger Helene Hellmark Knutsson.

Skolkommissionens arbete fortgår fram till den 13 januari 2017 då slutbetänkandet ska presenteras. Slutbetänkandet kommer sedan att remitteras.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.