Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Extrainsatt EU-möte för godkännande av Parisavtalet

Publicerad

På ett extrainsatt rådsmöte i Bryssel 30 september ska EU:s miljöministrar besluta om EU:s ratificering av det globala klimatavtalet som klubbades i Paris förra hösten. Rådet ska även slå fast EU:s förhandlingsposition inför det internationella klimatmötet i Marrakesh.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar i extrainsatt miljöråd i Bryssel 30 september. Rådet ska besluta om EU:s ratificering av Parisavtalet. Photo: Catarina Axelsson/ Government Offices

EU måste ratificera, det vill säga godkänna, Parisavtalet senast den 15 oktober för att kunna bli en part vid klimatkonventionens tjugoandra möte (COP22) i Marrakesh i Marocko 7-18 november (COP22).

Parisavtalet träder ikraft när minst 55 parter som tillsammans står för 55 procent av de globala utsläppen av växthusgaser har godkänt avtalet. I september 2016 hade 61 länder som står för 48 procent av utsläppen beslutat om godkännande. Avtalet måste godkännas av både EU och medlemsländerna nationellt.

– Det är mycket positivt att Parisavtalet fått starkt stöd världen över. Regeringen har arbetat hårt för ett svenskt godkännande så tidigt som möjligt, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin.

Världens länder enades om ett nytt globalt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, vid klimatkonventionens tjugoförsta möte (COP21) i Paris i december 2015.

Rådet antar förhandlingsmandat inför Marrakesh

Dessutom förväntas rådet komma överens om EU:s förhandlingsmandat inför det internationella klimatmötet i Marrakesh.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, representerar Sverige vid rådsmötet 30 september.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Kommenterad dagordning