Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Medaljen Illis quorum meruere labores till tre personer inom kulturområdet

Publicerad Uppdaterad

Regeringen belönar tre personer inom kulturområdet genom att tilldela dem medaljen Illis quorum meruere labores. Utdelningarna sker i oktober.

 • Kultur- och demokratiministern och Kjersti Bosdotter

  Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall, tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores av tolfte storleken.

  Foto: Catrin Rising/Regeringskansliet

 • Kjersti Bosdotter

  Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall.

  Foto: Catrin Rising / Regeringskansliet

 • Medaljutdelning

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke delar ut medaljen Illis quorum meruere labores till Margareta Biörnstad.

  Foto: Catrin Rising/Regeringskansliet

 • Samtal

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samtalar med Margareta Biörnstad.

  Foto: Catrin Rising/ Regeringskansliet

 • medaljutdelning

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke delar ut medaljen Illis quorum meruere labores till Barbro Franckié.

  Foto: Catrin Rising/Regeringskansliet

Medaljen Illis quorum meruere labores används för att belöna personliga insatser på riksplanet för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.

De tre personer som belönas är arkeologen och tidigare riksantikvarien Margareta Biörnstad, Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall och museichefen vid Statarmuseet Barbro Franckié. Medaljerna överlämnas av kulturminister Alice Bah Kuhnke den 5 och 12 oktober.

- Vårt kulturarv upprätthålls av människor som med kunskap och engagemang gör omfattande insatser. De tre personer som belönas har genomfört extraordinära insatser som kommer oss alla till gagn, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om mottagarna

Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall, tilldelas medaljen i guld av tolfte storleken med inskriften Illis quorum meruere labores för hennes långvariga och omfattande insatser för att främja arbetarkultur och för att uppmärksamma arbetarrörelsens historia. Kjersti Bosdotter har som kulturansvarig vid IF Metall lyft fram kulturfrågorna inom arbetarrörelsen, bland annat genom att se till att förbundet bevarar sin historik, driva olika kulturella projekt och sköta kontakten med olika museer.

Margareta Biörnstad, arkeolog och tidigare riksantikvarie, tilldelas medaljen i guld av tolfte storleken med inskriften Illis quorum meruere labores för hennes betydelsefulla insatser för kulturmiljöarbetet i Sverige och för kulturarvets bevarande runt om i världen.

Margareta Biörnstad har bland mycket annat arbetat aktivt för utveckla Birka och Gamla Uppsala till turistmål av hög klass. Efter Balkankrigets slut initierade hon stiftelsen Kulturarv utan gränser och blev dess första ordförande. Efter sin pension har hon forskat och publicerade år 2015 boken Kulturminnesvård i efterkrigstid.

Barbro Franckié, kulturproducent och museichef vid statarmuseet, tilldelas medaljen i guld av åttonde storleken med inskriften Illis quorum meruere labores för hennes mångåriga och betydelsefulla engagemang för arbetarnas historia och för hennes insatser för att lyfta fram och stärka arbetslivsmuseerna.

Barbro Franckié har sammantaget gjort väsentliga insatser för att lyfta fram och stärka arbetslivsmuseerna. Genom att uppmärksamma Franckiés gärning uppmärksammas också betydelsen av arbetslivsmuseerna generellt.

Tidigare mottagare av Illis quorum meruere labores

Illis quorum-medaljer har under senare år tilldelats
Suzanne Osten (åttonde storleken), 2014
Martin Widmark (åttonde storleken), 2014
Gunilla Bergström (åttonde storleken), 2012
Rosa Taikon (åttonde storleken), 2009
Bernt Rosengren (åttonde storleken), 2009
Barbro Lindgren (åttonde storleken), 2008
Ralph Lundsten (åttonde storleken), 2008
Madeleine Pyk (åttonde storleken), 2008
Peter Dahl (tolfte storleken), 2006

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Om medaljen Illis quorum meruere labores


Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljen finns i guld och av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Den delas ut till i genomsnitt sju personer per år.