Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Regeringen föreslår ratificering av klimatavtalet från Paris

Publicerad

Regeringen snabbar på processen för ett nationellt godkännande av Parisavtalet. Idag lämnar regeringen över propositionen Godkännande av klimatavtalet från Paris till riksdagen.

Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. Men det går att bromsa.

Sannolikheten har ökat markant för att Parisavtalet kan träda i kraft redan innan årets möte inom klimatkonventionen (COP22) i Marrakech, november 2016. Regeringen presenterar nu propositionen Godkännande av klimatavtalet från Paris, prop. 2016/17:16. Med riksdagens godkännande blir det möjligt för Sverige att ratificera Parisavtalet.

EU:s gemensamma fullgörande

Parisavtalet är ett rättsligt bindande internationellt avtal som omfattar frågor som rör såväl EU som de enskilda medlemsstaterna. Avtalet ska ratificeras av både EU och medlemsstaterna separat.

Inom EU diskuteras nu hur en snabbare ratificering kan ske. Ordförandeskapet i EU har därför kallat till ett extrainsatt miljörådsmöte den 30 september för att, om möjligt, besluta om en ratificering av EU före COP22. Regeringen anser att EU ska ratificera så fort det är möjligt, och välkomnar därför att EU nu har sammankallat klimat- och miljöministrarna redan nästa vecka.

Förutsättningar för ratificering av klimatavtalet från Paris

Vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte (COP21) i Paris i december 2015 enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal (Parisavtalet). Parisavtalet träder i kraft när minst 55 parter som tillsammans står för minst 55 procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser ratificerat avtalet.

Den 22 september har totalt 60 länder, däribland USA och Kina, lämnat in sina ratifikationsinstrument som sammanlagt står för 47,76 procent av utsläppen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.