ADHD viktig aspekt vid övergången från anstalt till frihet

ADHD är en funktionsnedsättning som visat sig vara överrepresenterad bland personer som lever med kriminalitet. I samhället i stort beräknas 3-5 procent ha ADHD medan denna siffra bland intagna på Kriminalvården beräknas vara 25-30 procent*. Kriminalvården har under ett par år haft ett par ADHD-team med insatser mot målgrupperna unga respektive våldsamma intagna. Nu sker en utvärdering av dessa insatser.

  • Tre personer står i en korridor och talar.

    Fr.v. Anki Sandberg och Karin Forsberg, Riksförbundet Attention samt Anne Holm Gulati, generaldirektör och utredare

    Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

  • En kvinna står i en korridor och ler.

    Anki Sanberg, Riksförbundet Attention

    Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

För många som avtjänat ett fängelsestraff är övergången från anstalt till villkorlig frigivning en kritisk tid när det gäller risken för återfall i brottslighet. För personer med ADHD som avtjänat straff är det ofta extra svårt att klara en tillvaro i frihet utan struktur och sysselsättning. Denna grupp kan ha särskilt svårt att själv samordna alla kontakter med myndigheter, vården och kommunen, vilket är centralt för att till exempel få tag på bostad och jobb.

Generaldirektör Anne Holm Gulati har fått i uppdrag av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att föreslå en modell för bättre samverkan på lokal nivå i det återfallsförebyggande arbetet. Hon har bland annat träffat representanter för Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som till exempel ADHD och Aspergers.

– Attentions lokalföreningar har en besöksverksamhet på flera anstalter och häkten och det är positivt, inte minst för dem som får sin ADHD-diagnos under tiden i anstalt. Jag tycker att det vore intressant att se om inte Attention skulle kunna göra mer för att stötta intagna också när de ska tillbaka till samhället efter att straffet är verkställt. Nu skriver jag på en rapport till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson där de lärdomar jag har med mig från besöket hos Attention kommer att vara en del av underlaget, säger Anne Holm Gulati.

* Källa: Riksförbundet Attention, Faktablad om Fri-projektet, 2014-03-18