Hoppa till huvudinnehåll

Information om den humanitära rätten Diarienummer: Artikelnummer 3226

Publicerad

Information om den humanitära rätten är en ny publikation i Totalförsvarets folkrättsråds skriftserie. Skriften beskriver den humanitära rättens grundläggande regler och svarar på frågor om vad den humanitära rätten är och hur den regleras internationellt och i Sverige.

Ladda ner:

Omslagbild till skriften Information om den humanitära rätten.
Information om den humanitära rätten är en skrift i Totalförsvarets folkrättsråds skriftserie. Foto: Försvarsmakten

Den internationella humanitära rätten, även kallad krigets lagar, gäller i alla väpnade konflikter och oavsett vem som startade konflikten. Den syftar till att begränsa det lidande som väpnade konflikter orsakar för såväl civila som stridande och reglerar vilka stridsmetoder och stridsmedel som får användas. Den innehåller också regler till skydd för personer som är sjuka, sårade eller skadade, eller har fallit i fiendens våld, liksom för civila och civil egendom.

Skriften Information om den humanitära rätten, som har tagits fram av Svenska Röda Korset och ges ut av Totalförsvarets folkrättsråd, syftar till att sprida information om de grundläggande regler som gäller under väpnade konflikter. Det finns ett stort behov av kunskap om den internationella humanitära rätten och att informera om dess innehåll är en av de viktigaste insatserna för att dess regler ska respekteras. För Sveriges del är behovet av ökad kunskap om den humanitära rätten även särskilt aktuellt mot bakgrund av att Sverige bygger upp ett modernt totalförsvar.

Totalförsvarets folkrättsråd

Totalförsvarets folkrättsråd inrättades av regeringen 1991 som ett särskilt råd för folkrättsfrågor inom totalförsvaret.

Rådets uppgifter är att:
• Följa utvecklingen inom den internationella humanitära rätten.
• Ansvara för samordning och utveckling inom totalförsvarets myndigheter varvid särskilt undervisnings- och informationsfrågor ägnas uppmärksamhet.
• Ta initiativ för att främja utveckling, spridning och tillämpning av folkrättens regler inom totalförsvaret.

Laddar...