Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

5 000 nya utbildningsplatser inom folkhögskolan

Publicerad

Regeringen genomför ett stort kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning. Kunskapslyftet ger människor chans att utbilda sig bl.a. för att kunna få ett jobb. Som ett led i kunskapslyftet tillför regeringen medel till folkhögskolorna för allmän och särskild kurs motsvarande 5000 platser – en satsning på 671 miljoner kronor årligen.

Folkhögskolan är en viktig aktör för personer som inte har kunnat slutföra sin utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. Med sin unika pedagogik och sina flexibla förutsättningar når folkhögskolan grupper som andra skolformer inte når. Regeringen tillför därför folkhögskolorna medel för allmän och särskild kurs motsvarande 5000 platser. Det innebär utökade möjligheter för personer som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens att komplettera sin utbildning eller att till exempel gå en yrkesinriktad utbildning. Förslaget innebär även att 30 miljoner kronor tillförs för särskilt utbildningsstöd så att folkhögskolorna även i fortsättningen ska kunna vara en viktig utbildningsväg för personer med funktionsnedsättning.

Regeringens sammanlagda utbyggnad av folkhögskolan uppgår till ca 8000 platser – en ökning av det totala antalet platser med 30 procent. Förslaget innebär att den sammantagna utbyggnaden under mandatperioden är den största som skett sedan 1990-talets kunskapslyft, en satsning på totalt 910 miljoner kronor årligen.

Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.