Artikel från Finansdepartementet

Lagstiftning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad Uppdaterad

Under senare år har ett antal lagstiftningsändringar skett på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, både på det administrativa och det straffrättsliga området. Utgångspunkten för lagstiftningen på det administrativa området är EU-direktivet 2015/849 (fjärde penningtvättsdirektivet) som genomfördes i svensk rätt år 2017.

Gällande rätt – huvudsakliga svenska lagar och förordningar

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Gällande rätt – huvudsakliga EU-direktiv och EU-förordningar

EU-direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (fjärde/femte penningtvättsdirektivet – konsoliderad version)
EU-förordning 2015/847 om information som ska åtfölja överföringar av medel
EU-direktiv 2017/541 om bekämpande av terrorism
EU-direktiv 2018/1673 om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

Nya förslag

Lagrådsremiss: Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Centrala propositioner på området som har trätt i kraft (i urval)

Proposition 2019/20:83: Ett nytt konto- och värdefackssystem 

Proposition 2018/19:150: Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (genomför femte penningtvättsdirektivet)

Proposition 2017/18:291: Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter 

Proposition 2016/17:173: Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (genomför fjärde penningtvättsdirektivet)

Proposition 2015/16:78: Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte (utökar kriminaliseringen av finansiering av terrorism)

Proposition 2013/14:121: En effektivare kriminalisering av penningtvätt

Proposition 2001/02:149: Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism

Hur hänger EU-rätten och den svenska rätten ihop?

Det kan vara svårt att hitta rätt bland alla nummer på lagar, direktiv och förordningar. Dessa något förenklade bilder illustrerar hur EU:s direktiv genomförts i svensk rätt samt hur EU-lagstiftningen förändras över tid på det administrativa området.  Det fjärde penningtvättsdirektivet (4AMLD) kommer under de närmsta åren att förändras genom ett antal tilläggsdirektiv som i  sin tur kommer att genomföras i svensk rätt.

Illustration: Regeringskansliet
Illustration: Regeringskansliet