Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Lärcentrum för livslångt lärande i hela landet

Publicerad

Hela landet ska leva. Då krävs att infrastruktur för att lära och utbilda sig också finns i hela landet. Därför satsar regeringen i budgetpropositionen för 2018 på lärcentrum.

Människor ska kunna utvecklas och deras kompetens ska kunna svara upp mot efterfrågan på arbetsmarknaden. För att det ska vara möjligt behövs en bra pedagogisk infrastruktur, och ett utbud av utbildningar som är anpassade till arbetsmarknadsbehovet och efterfrågan från vuxna studerande. Tillgång till utbildning nära individen, såsom lärcentrum, behöver därför främjas.

I 2018 års budgetproposition föreslår regeringen därför en satsning på 50 miljoner kronor 2018 och därefter 70 miljoner kronor årligen i form av ett statsbidrag till kommunerna för att möjliggöra en utveckling och etablering av lärcentrum som tillhandahåller lokaler och stöd för lärande nära hemorten. Lärcentrumet behöver vara tillgängligt för studerande på olika utbildningsnivåer och vid olika utbildningsanordnare från komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola. Lärcentrumet fungerar som en öppen lärmiljö, det vill säga en fysisk lokal för studerande att nyttja och mötas i, med tillgång till olika former av stöd i studierna och med möjlighet till distansstudier.

Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.