Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Kickoff för nationellt matsvinnsarbete

Publicerad

Den 4 oktober 2017 sparkades det nationella arbetet för att minska matsvinnet igång med en heldagskonferens i Stockholm. På konferensen deltog representanter från livsmedelskedjans alla led. Vid kickoffen diskuterades hur ett långsiktigt arbete för att minska matsvinnet ska bedrivas i Sverige med siktet inställt på FN:s målsättning inom Agenda 2030, att halvera matsvinnet till år 2030.

Landsbygdsminister på scen med representanter ur livsmedelskedjan
Kickoffen för det nationella matsvinnsarbetet inleddes med ett tal av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, här på scen tillsammans med företrädare för livsmedelskedjan. Fr. v. Sven-Erik Hammar, vice ordförande LRF, Anna Lilja, Konsumentföreningen Stockholm, Anders Svensson, ordförande Svensk Dagligvaruhandel, Lars Appelqvist, ordförande Livsmedelsföretagen, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister och Louise Ungerth, moderator. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Omkring 140 deltagare från företag, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter samlades för att under en heldag tillsammans staka ut vägen för ett långsiktigt, nationellt matsvinnsarbete i Sverige.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde konferensen med att konstatera att vi måste göra mer för att minska svinnet för att kunna ta rygg på målet inom Agenda 2030 om ett halverat matsvinn. En förutsättning för framgång är samverkan.

– Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen. Vi har alla ett ansvar, från konsument till producent, att minska svinnet som är ett stort slöseri med resurser. För att minska matsvinnet krävs samarbete, och därför är det väldigt positivt att hela livsmedelskedjan nu är samlade i samma rum, sade Sven-Erik Bucht.

Två länder som ofta lyfts fram som framgångsrika i sitt arbete för att motverka matsvinn genom samarbete i kedjan och mellan staten och näringslivet, är Storbritannien och Norge. Representanter från dessa länder presenterade sitt förebyggande arbete och hur de genom avtal har formaliserat samarbetet mellan livsmedelskedjans aktörer. Under dagen fick även representanter från de olika leden i livsmedelskedjan i Sverige redovisa hur de arbetar med olika åtgärder för att minska svinnet och hur de kan bidra i det framtida arbetet.

Deltagarna gavs också möjlighet att ge inspel till den nationella handlingsplan för minskat matsvinn som ska tas fram av de ansvariga myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Förhoppningen är att det ska bli en handlingsplan alla kan stå bakom och således är inspel från berörda aktörer viktigt.

Myndigheterna avser att under hösten träffa de olika leden i kedjan för att få deras synpunkter och förslag på vad som bör ingå i handlingsplanen.

Fakta om matsvinn

Så mycket mat slänger vi svenskar i soporna kg/per person i befolkningen (siffror från år 2014)

• Hushåll: 45 kg/person
• Restaurang: 2 kg
• Storkök: 1 kg
• Handel: 1 kg

Källa: Livsmedelsverket