Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Metoo ger avtryck i vårbudgeten – 50 nya miljoner till skolan 2018

Publicerad

De många #metoo-uppropen har riktat uppmärksamhet mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att över hundra miljoner kronor tillförs för förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo och mäns våld mot kvinnor, varav 50 miljoner tillförs skolan.

Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- I många av vittnesmålen i #metoo beskrevs övergrepp och kränkningar som aldrig ska tolereras i skolan. Grunden för övergreppen har ofta lagts när män varit pojkar. Därför är det så viktigt att vi har en stark och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning som kan samverka med skolans arbete för trygghet och mot kränkningar, säger Gustav Fridolin.

#metoo i skolan

Sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan hindrar elever från att ha likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Det finns ett behov av att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan genom kompetensutvecklingsinsatser. Regeringen anser därför att anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet bör ökas med 50 miljoner kronor.

- Nu när vi tillför 50 miljoner till skolans arbete kommer vi kunna genomföra fler insatser längs hela skalan. Det kan handla om att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen eller om kompetensutveckling i hur man ska agera när man ser övergrepp eller en tillåtande miljö som kan leda till dem, säger Gustav Fridolin.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.