Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Metoo ger avtryck i vårbudgeten – 50 nya miljoner till skolan 2018

Publicerad

De många #metoo-uppropen har riktat uppmärksamhet mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att över hundra miljoner kronor tillförs för förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo och mäns våld mot kvinnor, varav 50 miljoner tillförs skolan.

Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- I många av vittnesmålen i #metoo beskrevs övergrepp och kränkningar som aldrig ska tolereras i skolan. Grunden för övergreppen har ofta lagts när män varit pojkar. Därför är det så viktigt att vi har en stark och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning som kan samverka med skolans arbete för trygghet och mot kränkningar, säger Gustav Fridolin.

#metoo i skolan

Sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan hindrar elever från att ha likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Det finns ett behov av att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan genom kompetensutvecklingsinsatser. Regeringen anser därför att anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet bör ökas med 50 miljoner kronor.

- Nu när vi tillför 50 miljoner till skolans arbete kommer vi kunna genomföra fler insatser längs hela skalan. Det kan handla om att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen eller om kompetensutveckling i hur man ska agera när man ser övergrepp eller en tillåtande miljö som kan leda till dem, säger Gustav Fridolin.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021 till riksdagen.